Mitt bloggprojekt

Jag är ganska ny på det här med att blogga och är inte direkt flitig men har tänkt bättra mig. Hur jag som är mer eller mindre dysteknisk kunde välja ett så krångligt verktyg som wordpress var kanske inte så smart men jag lär mig väl.

Vad vill jag då skriva om? Vad är syftet med min blogg?

Min släkt och mina rötter är mitt pågående projekt. Det är inte i första hand ett egotrippat projekt även om jag hoppas att t ex mina barn läser min blogg en dag och lär sig mer om sådant som hände långt innan de föddes. Nej, jag vill framför allt lyfta fram hur tidigare händelser, människor och livsöden kan fortsätta att påverka oss även idag. Att vi både har en skyldighet att ta vara på detta men inte se oss som offer. Vi väljer själva vad vi vill göra med våra liv och hur vi hanterar omständigheter omkring oss

Juridik är ett ämne som jag tycker är oerhört intressant även om jag inte är jurist själv. Men hade jag valt utbildning idag hade jag troligtvis valt juristbanan. Juridik för mig är en av våra viktigaste grundprinciper, basen som vårt samhälle vilar på. I ett rättslöst samhälle råder kaos. Jag har en oerhörd respekt för vårt juridiska system. Juridik för mig är inte enbart lagar utan även ett uttryck för mänskligt beteende, interaktion, normer och värderingar. Eftersom detta ständigt förändras, förskjuts, nya omständigheter och förutsättningar kommer till, så måste juridiken ständigt granskas, diskuteras, tolkas och omtolkas.

Alla människors lika värde är det rättesnöre som jag krampaktigt klamrar mig fast vid. En människas vara kan aldrig ifrågasättas, däremot hennes göra. Men för att bli fria och ha makt att påverka våra liv måste vi också ges reellla förutsättningar. Därför kommer jag troligtvis också att skriva om såväl jämställdhet, social bakgrund och annat som kan påverka våra möjligheter att leva de liv vi vill som de mänskliga flockdjur vi är.

Skolans värld är slutligen det område som jag aldrig kommer ifrån då mitt yrke är gymnasielärare i svenska och franska och skolan den plattform där en stor del av mina intryck kommer ifrån. Jag har förmånen att få vistas i en miljö där det ständigt pågår inlärning och jag träffar dagligen massor av människor som ger mig nya intryck och utmaningar. Det är inte i första hand en politisk diskussion om skolans brister och förtjänster som jag vill åstadkomma utan glimtar ur min vardagsgärning som stimulerar mig själv att tänka vidare på sådant som jag tycker är värt att uppmärksamma.

Låt aldrig diskussionen och debatten tystna! /Annie

Annonser

Funderingar…

Här skulle jag kunna skriva både det ena och det andra men väljer att inte göra det.

Love peace and understanding/Annie

DSC_0098