Om att hjälpa

Jag har funderat mycket på det här med att hjälpa andra och vad det egentligen innebär. Jag tror att de flesta människor har en inneboende empatisk förmåga och vilja att hjälpa andra när så krävs. Det är inte så konstigt. Människan är en social varelse och vi är beroende av varandra för att överleva.

Men vad menas egentligen med att hjälpa någon annan? Är det när jag gör det som jag själv tycker känns rätt och riktigt och bra för mig? Eller är det när jag försöker föreställa mig vad den som behöver hjälp egentligen vill ha utifrån den personens perspektiv och förutsättningar?

Altruism är ett begrepp inom såväl etik som psykologi. Det är språkligt besläktad med det franska ordet ‘autrui’ som betyder ‘någon annan’.

Altruism definieras som medmänsklighet, oegennytta, osjälviskhet och strävan att hjälpa andra utan att önska något i motprestation. https://sv.wikipedia.org/wiki/Altruism

Men betyder verkligen altruism att det är fel att känna glädje, tillfredställelse eller t o m stolthet över att hjälpa andra? Och i den andra motpolen finns frågan om man måste utplåna sig själv och kväsa sina egna behov för att det ska räknas som äkta altruism?

Jag tror inte på någon av ovanstående ytterligheter. Det finns inget skamligt i att vilja hjälpa andra och känna glädje och stolthet över det. Det finns heller inget skamligt i att vara sig själv närmast. Det handlar inte om antingen eller. Det handlar om både och.

Själv tror jag att det här med att hjälpa och förstå andra handlar väldigt mycket om det som Kierkegaard en gång formulerade:

Om jag vill lyckas
med att föra en människa mot ett bestämt mål,
måste jag först finna henne där hon är
och börja just där.

Jag påstår inte att det är enkelt. Jag påstår definitivt inte att jag lyckas bättre än andra. Men jag tror att det är mänskligt. Manligt, kvinnligt men framför allt och i första hand mänskligt.

”Barn är ett folk och de bor i ett främmande land”

Var rädda om er själva och alla andra!

Kram från Annie

Annonser