Så kan det bli när man minst anar det

Att jag sällan (aldrig) skriver på min personliga blogg numera har naturligtvis med att göra att det finns saker som jag inte vill dela av mig med till vem som helst.

Mitt privatliv är mitt privatliv.

Att mer eller mindre ofrivilligt ha blivit en offentlig person har naturligtvis sina fördelar men också sina nackdelar.

Det finns sådant i mitt liv som jag anser att ingen annan har med att göra.

Jag hade utifrån omständigheter mer eller mindre bestämt mig för att inte lita på någon annan människa igen.

Allt enligt devisen ”Var och en är sig själv nok” vare sig man gillar läget eller inte.

Men så plötsligt händer det något som man inte alls hade kunnat föreställa sig.

Janne:

Detta är till dig. Du har gett mig tillbaka tron på mänskligheten:

Jag älskar dig och kommer att stå vid din sida.

Så är det bara!

Kram från Annie

Läs mer

Annonser